Sở Kế hoạch – Kiến trúc Hà Nội lên tiếng về vụ người dân bị quy hoạch treo "giam lỏng"

16:03 09/01/2018 | 0

Liên quan đến vụ việc 200 hộ dân phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) kêu cứu vì bị quy hoạch treo "giam lỏng" hàng thập kỷ mà báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, vừa qua, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội đã có ý kiến chính thức về sự việc này.

Công văn số 8907/QHKT-P1 ngày 27/12/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội nêu rõ:

 "UBND thành phố Hà Nội có công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 về việc xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 7825/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/9/2017 kiểm tra, rà soát giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của các hộ dân tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (số 385 đường Lương Thế Vinh), giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát quy hoạch để giải quyết.

Ngày 13/10/2017, Văn phòng UBND thành phố có công văn số 9686/VP-ĐT về việc nhận được văn bản số 2158/UBND-TNMT và số 2159/UBND-TNMT ngày 25/9/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo, kiến nghị về vướng mắc trong viẹc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, trong đó thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện theo quy định và chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017.

sở kế hoạch – kiến trúc hà nội lên tiếng về vụ người dân bị quy hoạch treo "giam lỏng"
sở kế hoạch – kiến trúc hà nội lên tiếng về vụ người dân bị quy hoạch treo "giam lỏng"
Công văn số 8907/QHKT-P1 ngày 27/12/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội đã có ý kiến như sau:

1. Đối với phần diện tích phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có và một phần đất phía Tây Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường theo quy hoạch:

 Chỉ giới đường đỏ 02 tuyến đường quy hoạch B=30m (đường Lương Thế Vinh) và B=16,5m đoạn qua khu đất tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nêu trên đã được xác định trong đồ án Quy hoạch chi tiết 02 bên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (đường Tố Hữu) tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 07/7/2016.

 Căn cứ: Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy hoạch về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới để tổ chức thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, thông báo công khai cho các hộ dân được biết.

 2. Phần diện tích đất xác định chức năng đất công cộng thành phố:

 Trên cơ sở ranh giới khu đất xác định theo Quy hoạch chi tiết 02 bên đường Tố Hữu tỷ lệ 1/500 được duyệt (có sơ đồ ranh giới khu đất tỷ lệ 1/500 kèm theo), Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố đã đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm:

 - Chỉ đạo UBND phường Mễ Trì căn cứ ranh giới khu đất theo Quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500, xác định rõ phạm vi diện tích phần đất các hộ dân đang sử dụng theo hiện trạng.

 - Rà soát, xác định nhu cầu xây dựng công trình công cộng, hạ tầng xã hội, thiết chế công cần bổ sung tại khu đất nêu trên phục vụ nhu cầu dân cư trên địa bàn quận; trường hợp không có nhu cầu, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm đề xuất ý kiến về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 để Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét".

sở kế hoạch – kiến trúc hà nội lên tiếng về vụ người dân bị quy hoạch treo "giam lỏng"
Khu đất mà hàng trăm hộ dân đang sinh sống ổn định lâu dài

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, thời gian qua, các hộ dân tại thôn Thượng, xã Mễ Trì (nay là tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan có thẩm quyển và báo chí.

 Nội dung đơn cho biết: “Hiện có khoảng 200 hộ gia đình chúng tôi sinh sống ổn định từ những năm 1980 đến nay. Trong đó, đa số là đất do nhà nước giao, đất ông cha để lại cho con cháu, số còn lại do nhận chuyển nhượng của người trong thôn.

 Về hiện trạng sử dụng đất hiện nay, đại đa số các hộ dân sinh sống ổn định hàng chục năm và không còn chỗ ở nào khác. Trên đất đã xây dựng nhà 3,4 tầng và nhà cấp 4, tất cả đều đã kê khai và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đất ở với Nhà nước.

 Qua nghiên cứu chính sách của Nhà nước và UBND TP Hà Nội tại Luật đất đai năm 2013; Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…, đối chiếu với các quy định trên, các hộ dân chúng tôi thấy rằng mình đủ điều kiện được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định".

 Về sự việc này, UBND phường Mễ Trì đã có Báo cáo số 2260/BC-UBND gửi các sở ngành TP Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm "kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 hộ đang sử dụng đất giáp đường Lương Thế Vinh và cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho 131 hộ đang sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp đã chuyển sang làm nhà ở".

Tiếp đó, ngày 20/9/2017, Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội đã có Công văn số 7825/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND TP Hà Nội về việc rà soát, kiểm tra, giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

 Sau khi họp liên ngành với các sở liên quan và chính quyền địa phương, trên cơ sở xem xét các căn cứ pháp lý và hồ sơ sự việc, Sở TNMT TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở quy hoạch kiến trúc kiểm tra, rà soát quy hoạch cụ thể từng trường hợp theo hướng:

 Phần diện tích đất phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có, một phần đất phía Tây Bắc nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch: thông báo cho các hộ dân, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

 Phần còn lại được xác định chức năng đất công cộng thành phố: đề nghị rà soát quy hoạch có thể điều chỉnh quy hoạch phù hợp đất ở thì UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 sở kế hoạch – kiến trúc hà nội lên tiếng về vụ người dân bị quy hoạch treo "giam lỏng"

sở kế hoạch – kiến trúc hà nội lên tiếng về vụ người dân bị quy hoạch treo "giam lỏng"
Công văn số 4944/UBND-ĐT của UBND TP. Hà Nội gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm

 Liên quan đến sự việc trên, ngày 9/10/2017, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 4944/UBND-ĐT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

 Nôi dung công văn nêu rõ:

 "- Phần diện tích đất phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có, một phần đất phía Tây bắc nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch: Tổ chức cắm mốc để UBND quận Nam Từ Liêm thông báo cho các hộ dân, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

 - Phần diện tích đất còn lại được xác định chức năng đất công cộng thành phố: rà soát quy hoạch và cân đối nhu cầu công trình công cộng tại khu vực, trường hợp đã đáp ứng nhu cầu công trình công cộng thì xem xét, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng đất ở, để làm căn cứ cho UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất theo quy định".

Theo Báo Gia đình & Xã hội

 

Tin liên quan

Tin bài khác

Hà Nội: Ngày đầu mở cửa trở lại, nhiều quán cafe chưa tuân thủ quy định giãn cách

Hà Nội: Ngày đầu mở cửa trở lại, nhiều quán cafe chưa tuân thủ quy định giãn cách

02/03/2021| 0

Ngay trong ngày đầu được phép kinh doanh trở lại, nhiều quán cafe trên địa bàn thành phố vẫn chưa...


Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại

02/03/2021| 0

Dù đã được nới lỏng, cho phép hoạt động trở lại song các khách sạn, hàng quán ăn uống, cà phê vẫn...


Hải Dương: Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho học sinh, sinh viên

Hải Dương: Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho học sinh, sinh viên

02/03/2021| 0

Sáng nay (2/3), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn gửi Sở Giáo...


Hà Nội: Người phụ nữ ở Cầu Giấy tái dương tính SARS-CoV-2 sau 2 ngày ra viện

Hà Nội: Người phụ nữ ở Cầu Giấy tái dương tính SARS-CoV-2 sau 2 ngày ra viện

02/03/2021| 0

Người vừa phát hiện tái dương tính là BN1958, 48 tuổi ở địa chỉ ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng...


Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhất ở Hà Nội hiện ra sao?

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhất ở Hà Nội hiện ra sao?

02/03/2021| 0

Người đàn ông 65 tuổi đã 2 lần âm tính SARS-CoV-2 nhưng vẫn phải chạy ECMO, hiện đã sang ngày thứ...


Hôm nay (2/3): Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội chính thức đi học trở lại

Hôm nay (2/3): Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội chính thức đi học trở lại

02/03/2021| 0

Ngày 2/3, học sinh các bậc học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tại Hà Nội chính thức đi...