Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ nhiều bất cập tại dự án hồ Cánh Tạng Hoà Bình

Theo Công Tâm - Đồng Diệm (suckhoedoisong.vn) | 10:29 21/01/2022 | 0

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều bất cập trong hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Dự án này do Ban quản lý đầu tư và xây dụng thủy lợi 1 (Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 1, Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư.

Sai khối lượng, sai đơn giá hàng tỉ đồng

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã công bố các nội dung kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (tỉnh Hoà Bình). Kết quả kiểm toán cho thấy, số liệu tài chính của dự án đến ngày 30/9/2021, về chi phí đầu tư thực hiện được báo cáo 484.646.689.000 đồng. Giá trị được kiểm toán 483.627.248.932 đồng; Chênh lệch giảm 2.164.557.983 đồng, trong đó, sai khối lượng 812.143.197 đồng, sai đơn giá 1.135.285.142 đồng, sai khác 217.129,644 đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, về cơ bản, Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 1 và các đơn vị có liên quan đã chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, tổng mức đầu tư lập và phê duyệt thiếu phí bảo vệ môi trường do khai thác tại mỏ và tận dụng đất để đắp tại quyết định số 1456/QD-BNN-XD ngày 26/4/2018 của Bộ NN&PTNT.

Quy mô và một số thông số kỹ thuật cơ bản của công trình được phê duyệt theo thiết kế cơ sở ban đầu còn chưa chính xác, chưa phù hợp dẫn đến phải phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số định số 529/QĐ-BNN-XD ngày 14/02/2019 của Bộ NN&PTNT.

Phối cảnh dự án hồ chứa nước Cánh Tạng.

Về kỹ thuật, giải pháp thiết kế một số hạng mục còn chưa chuẩn xác, dẫn đến phải điều chỉnh trong bước thiết kế bản vẽ thi công làm tăng giá trị dự toán và bổ sung giá trị hợp đồng 16.708 triệu đồng. Khối lượng thiết kế, dự toán tính thừa, thiếu khối lượng ở nhiều công việc dẫn đến phải điều chính bổ sung dự toán và tăng giá trị hợp đồng 57.224 triệu đồng. Thiết kế kỹ thuật còn tính thiếu, một số công việc dẫn đến phải bổ sung trong bước thiết kế bản vẽ thi công, để phù hợp với thực tế làm tăng giá trị dự toán và bổ sung giá trị hợp đồng 14.821 triệu đồng.

Bước thiết kế bản vẽ thi công, khảo sát địa chất nền móng hạng mục đầu và dốc nước tràn xả lũ còn chưa sát thực tế, dẫn đến phải khảo sát bổ sung và điều chỉnh bản vẽ thi công, bổ sung khối lượng xử lý địa chất móng công trình giá trị 5.669 triệu đồng. Thiết kế và dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công, sai khối lượng một số công việc dẫn đến phải giảm trừ 6.175,219 triệu đồng (trong đó, giảm trừ chí phi đã nghiệm thu, thanh toán 1.162,46 triệu đồng, giảm giá trị hợp đồng còn lại chưa nghiệm thu, thanh toán 5.012,75 triệu đồng).

Dự toán, tính sai định mức máy thi công ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan dẫn đến giảm dự toán 19,5 triệu đồng (gói thầu kiểm định chất lượng xây dựng). Áp dụng chưa chính xác định mức quy định tại quyết định số 117/2007/QĐ-BQP ngày 30/7/2007, của Bộ Quốc phòng đối với công tác dò bằng máy đến độ sâu 0,3m, khu vực không phải bãi mìn dẫn đến giảm dự toán 58,2 triệu đồng (gói thầu thi công và phá bom mìn, vật nổ).

Công tác thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng, tại “gói thầu 17 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cụm công trình đầu mối”, trong quá trình thương thảo, ký hợp đồng các bên chưa tính toán, xác định các hệ số điều chỉnh giá, làm căn cứ điều chính giá hợp đồng, theo hướng dẫn của thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng…

Nhiều gói thầu chậm tiến độ

Tiến độ thực hiện dự án, một số gói thầu còn chậm so với kế hoạch, như: “gói thầu số 05” chậm 01 tháng đối với công tác khảo sát địa chất, địa hình, chậm 01 tháng đối với phần thiết kế đập chính, phục vụ thi công chậm 0,5 tháng đối với phần đập phụ; “gói thầu mô hình thông tin Bim” chậm 11 tháng so với tiến độ trong hợp đồng ban đầu, các bên đã ký phụ lục gia hạn hợp đồng; “gói thầu số 17” chậm so với tiến độ đã được điều chỉnh ngày 01/6/2021.

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ nhiều bất cập tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng Hoà Bình.

Về chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán, Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 1 chưa khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả tiền thù lao cho các chuyên gia, thuộc tổ chuyên gia kỹ thuật theo quy định tại thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, số tiến 24 triệu đồng.

Với những bất cập trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 1 điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính dự án theo ý kiến kết luận. Xử lý tài chính 10.914.438.624 đồng, thu hồi nộp NSNN 707.137.692 đồng, giảm thanh toán 1.240.290.647 đồng, giảm giá hợp đồng còn lại 5.012.757.386 đồng, tăng thu NSNN 3.954 252.899 đồng.

Giám đốc Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 1 nói gì?

Trước những bất cấp được Kiểm toán nhà nước nêu ra, ngày 18/1 PV Báo Sức khoẻ và Đời sống có buổi làm việc với ông Tạ Văn Thuyết – Giám đốc Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 1.

Ông Thuyết thông tin: “Nội dung liên quan đến tài chính, không có vấn đề gì cả. Về phí bảo vệ môi trường, thực ra, mỏ đất không phải mỏ riêng, không phải đi mua ở ngoài, nó ở trong lòng hồ, sau này cũng ngập nên mới không đưa phí bảo vệ môi trường vào vốn của công trình. Giờ kiểm toán người ta có ý kiến, bây giờ phải đưa vào và sẽ không tăng tổng mức đầu tư”.

Vấn đề kỹ thuật, giải pháp thiết kế một số hạng mục còn chưa chuẩn xác, dẫn đến phải điều chỉnh trong bước thiết kế bản vẽ thi công làm tăng giá trị dự toán và bổ sung giá trị hợp đồng, ông Thuyết cho rằng: “Do thiết kế ở nhiều giai đoạn và có chi tiết thiết kế khác nhau, nên mới thế. Một số điều chỉnh thừa, chúng tôi sẽ ký hợp đồng điều chỉnh giá lại. Còn những hạng mục nào đã thanh toán, khi điều chỉnh lại, chúng tôi sẽ thanh toán theo thời điểm thực hiện”.

Các nhà thầu đang tất bật thi công dự án (Ảnh TL)

Liên quan đến trong quá trình thương thảo, ký hợp đồng các bên chưa tính toán, xác định các hệ số điều chỉnh giá, làm căn cứ điều chính giá hợp đồng theo thông tư 07 của Bộ Xây dựng, vị Giám đốc này cho rằng: “Không có vấn đề gì, do Ban và nhà thầu thương thảo như thế nào, thì làm như thế đấy. Bởi vì giá tuỳ theo thời điểm ở từng địa phương khác nhau, có thể điều chỉnh hợp đồng theo tháng, miễn sao nằm trong khoản dự phòng và cho phép điều chỉnh”.

“Hiện Ban vẫn chưa có báo cáo gửi Bộ và Kiểm toán Nhà nước, do đang chờ thông báo giá ở địa phương lâu quá, chắc phải qua Tết (Tết Nguyên đán - PV) mới hoàn thiện cơ bản gần tết quá”. Về nội dung chậm tiến độ ở một số gói thầu, ông Thuyết cho biết: “Dự án chậm tiến độ là do giải phóng mặt bằng và do… mưa nhiều.

Được biết, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện tại huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình từ năm 2017 – 2020. Tổng mức đầu tư dự án là 3.115 tỷ đồng, được triển khai bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Hồ có dung tích khoảng 95 triệu m3, bao gồm các hạng mục: Đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ nằm trên địa phận xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Báo Sức khoẻ và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin, chi tiết những lùm xùm tại dự án này và “gói thầu 17 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cụm công trình đầu mối”, ở bài viết tiếp theo.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Cách giải tỏa áp lực tâm lý cho học sinh khi các kỳ thi đang đến gần

Cách giải tỏa áp lực tâm lý cho học sinh khi các kỳ thi đang đến gần

17/05/2022| 0

Do ảnh hưởng của COVID-19, cùng với việc học trực tuyến kéo dài, khi quay trở lại trường, học sinh...


Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ, phòng trọ

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ, phòng trọ

17/05/2022| 0

Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ chất ma túy trong...


Nữ cung thủ xinh đẹp 'hậu COVID' vẫn thi đấu hết mình cho SEA Games

Nữ cung thủ xinh đẹp 'hậu COVID' vẫn thi đấu hết mình cho SEA Games

17/05/2022| 0

Bắn cung giỏi và có gương mặt khá xinh tươi, cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu, đội tuyển bắn cung Việt...


Sáng 17/5: Cả nước chỉ còn hơn 290 ca COVID-19 nặng; Những ai sẽ được tiêm vaccine mũi 4 ở TPHCM?

Sáng 17/5: Cả nước chỉ còn hơn 290 ca COVID-19 nặng; Những ai sẽ được tiêm vaccine mũi 4 ở TPHCM?

17/05/2022| 0

Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước chỉ còn hơn 1,29 triệu người mắc COVID-19 đang theo dõi, giám sát;...


Người đàn ông trúng độc đắc, dứt ruột kiện con gái đòi 1 tỷ đồng và cái kết có hậu

Người đàn ông trúng độc đắc, dứt ruột kiện con gái đòi 1 tỷ đồng và cái kết có hậu

17/05/2022| 0

Tin ông Đồng trúng số đã lan truyền khắp làng quê Tân Thạnh. Lúc này con rể ông là H đã đến nhà...


Tông vào trụ điện, 2 du khách Anh tử vong

Tông vào trụ điện, 2 du khách Anh tử vong

16/05/2022| 0

2 du khách quốc tịch Anh đi xe máy tông vào trụ điện bên đường tại TP. Hội An (Quảng Nam) tử vong....