Giải ngân vốn vay nước ngoài: Vẫn còn tình trạng trả lại kế hoạch vốn, giao sai dự toán

Theo Dương Tú (giadinh.net.vn) | 14:17 25/06/2020 | 0

Hôm nay (25/6) Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020. Theo đó, tỷ lệ về giao vốn và thực hiện đã có nhiều cải thiện so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn còn chậm và có tình trạng trả lại kế hoạch vốn hay giao sai dự toán.

Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Các nhiệm vụ còn tồn tại của cả giai đoạn đều đặt vào năm này, bao gồm cả việc hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công của giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên, đầu năm 2020 cũng là thời diểm đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước, các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi thậm chí còn chịu nhiều tác động nặng nề hơn từ đại dịch này.

Việc giải ngân vốn đầu tư công trong và ngoài nước được là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới. Do đó, để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Tài chính thực hiện đồng bộ các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, bao gồm cả vốn vay nước ngoài.

Việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài đã được cải thiện so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức thấp: Ảnh minh họa.

Về kế hoạch giao vốn năm 2020

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn NSTW theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 60.000 tỷ đồng trong đó số được phân bổ cho các Bộ, ngành địa phương để nhập vào hệ thống Tabmis là 56.700 tỷ đồng, trong đó: Dự toán giao cho các Bộ, ngành trung ương là 18.216 tỷ đồng; Dự toán giao cho các địa phương là 38.484 tỷ đồng.

Về tình hình phân bổ, theo số liệu trên hệ thống Tabmis, tính đến hết ngày 24/6/2020, tỷ lệ nhập dự toán trên Tabmis chi tiết theo dự án so với kế hoạch vốn được giao của các cơ quan đạt 85,2% (48.286 tỷ đồng), trong đó các Bộ, ngành đạt tỷ lệ 82,5% (15.030 tỷ đồng) và các địa phương đạt tỷ lệ 86,4% (33.256 tỷ đồng).

Đối với các Bộ: 7/12 Bộ đã nhập và phân bổ 100% dự toán vốn vay nước ngoài trên Tabmis; 4/12 Bộ đã nhập và phân bổ trên 70% dự toán; riêng Bộ NNPTNT nhập dưới 50% dự toán (do dự kiến hủy khoảng 50% dự toán).

Đối với các địa phương: 59/62 địa phương đã nhập và phân bổ Tabmis trên 50% dự toán vay nước ngoài; 2/62 địa phương còn lại nhập và phân bổ dự toán đạt tỷ lệ dưới 50% so với dự toán được giao là Hà Nam (17,7%), Đăk Nông (42,2%); riêng Hải Dương, theo thông tin trên hệ thống Tabmis chưa nhập và phân bổ dự toán (dự toán được giao là 115,2 tỷ đồng).

Tình hình nhập và phân bổ dự toán vốn vay nước ngoài trên hệ thống Tabmis được đánh giá là đã có nhiều cải thiện so với cuối Quý I/2020, đặc biệt sau khi có các văn bản đôn đốc từ Bộ Tài chính, và sau khi có các giải pháp rà soát, chỉ đạo sát sao từ các cơ quan chủ quản.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện tình trạng: (1) đề nghị trả lại kế hoạch vốn như: Bộ NNPTNN đề nghị hủy 1.808 tỷ đồng/ 3.638 tỷ đồng dự toán của Bộ để chuyển cho các Bộ, địa phương khác, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đề nghị hủy số tiền 300 tỷ đồng /400 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án Đại học KHCN Hà Nội do Dự án không thể giải ngân theo kế hoạch; (2) Bộ KHĐT giao sai dự toán như giao cho Bộ GD&ĐT và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân.

Số còn lại chưa phân bổ, theo thông tin từ các cơ quan chủ quản, chủ yếu do các nguyên nhân: đến cuối năm 2019, nhiều dự án mới được giao kế hoạch trung hạn 2016-2020 nên một số hạng mục phải chuyển sang giai đoạn 2021-2025 để thực hiện; hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn, đề nghị chuyển cho các Bộ, ngành, địa phương khác

Chậm giải ngân vốn đầu tư công gây lãng phí lớn cho xã hội.

Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn

Tính đến hết ngày 24/6/2020, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài của các Bộ, ngành, địa phương là 7.427 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán được giao, trong đó:

Giải ngân của các Bộ, ngành trung ương: 2.815 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15,46% so với dự toán được giao; trong đó 3 Bộ giải ngân trên 20% so với kế hoạch vốn là Bộ GTVT (29%), Bộ Quốc phòng (27,6%), Bộ Y tế (27,3%); có 1 Bộ chưa giải ngân phần vốn cấp phát đầu tư công là Bộ Công Thương (dự toán được giao là 138 tỷ đồng).

Giải ngân của các địa phương: 4.611 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 11,98% so với dự toán được giao; trong đó 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 20% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, có 10 địa phương chưa giải ngân phần vốn cấp phát đầu tư công.

Về việc giải ngân kế hoạch vốn 2019, Hiện, các Bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch 2019.

Từ 1/1/2020 đến 24/6/2020, tổng số giải ngân theo kế hoạch vốn 2019 là 7.198 tỷ đồng, trong đó số giải ngân của các Bộ, ngành là 2.425 tỷ đồng và số giải ngân của các địa phương khoảng 4.773 tỷ đồng (xấp xỉ bằng số giải ngân theo kế hoạch vốn 2020).

Sáu tháng đầu năm, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 do đó các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của các Bộ, địa phương và các chủ dự án, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn 2020, cao gấp 3,6 lần so với mức cùng kỳ của năm 2019 (2.050 tỷ đồng/ 7,427 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nếu so với kết quả giải ngân của nguồn vốn đầu tư công trong nước thì tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài vẫn còn thấp (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong nước kiểm soát chi qua KBNN đạt khoảng 28,2% kế hoạch).

Với tốc độ giải ngân như hiện nay và việc nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nếu các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ dự án không có các giải pháp quyết liệt, khắc phục khó khăn thì sẽ khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ đã được Quốc hội và Chính phủ giao đối với nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ 2016-2020.

Đầu tư công được xem là giải pháp quan trọng trong việc tái khởi động nền kinh tế Việt Nam hậu COVID-19.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài chậm

Bộ Tài chính cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, các Bộ, địa phương tập trung giải ngân tiếp dự toán đã được giao của năm 2019 và phần vốn được kéo dài, chuyển nguồn, song song với việc giải ngân kế hoạch vốn 2020. Số giải ngân kế hoạch vốn 2019 trong 6 tháng đầu năm xấp xỉ số giải ngân theo kế hoạch vốn 2020.

Các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 do hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát, thống nhất với nhà tài trợ (đặc biệt là WB) đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án,... nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của phần lớn các dự án ODA. Hoạt động giải ngân do đó cũng ngưng trệ do không có khối lượng, hoặc nếu có khối lượng thì cũng chậm được xác nhận.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia

16/01/2021| 0

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, giữ chức vụ kiêm...


Miền Bắc sắp có thêm rét đậm, rét hại tăng cường, Bộ Y tế lưu ý gì về cách phòng bệnh?

Miền Bắc sắp có thêm rét đậm, rét hại tăng cường, Bộ Y tế lưu ý gì về cách phòng bệnh?

15/01/2021| 0

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần có hướng dẫn cho người dân, trong đó đối với trẻ em cần giữ ấm...


Tai nạn tàu lượn trong khu du lịch ở Phú Thọ, 1 học sinh tử vong

Tai nạn tàu lượn trong khu du lịch ở Phú Thọ, 1 học sinh tử vong

15/01/2021| 0

Đang trong quá trình vận hành, một khoang tàu lượn trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Thanh Thủy, Phú...


Sau tiêm mũi 2 vaccine "made in Vietnam" Nano Covax, lượng kháng thể của tình nguyện viên tăng 4 đến 

Sau tiêm mũi 2 vaccine "made in Vietnam" Nano Covax, lượng kháng thể của tình nguyện viên tăng 4 đến 

14/01/2021| 0

Kết quả ban đầu đánh giá vaccine Nano Covax phòng COVID-19 rất an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch...


Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa

Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa

14/01/2021| 0

Những ngày Hà Nội nắng ấm, toàn TP Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, băng-rôn chào mừng Đại hội Đại...


Đề xuất cắm cọc cao su ngăn chặn phương tiện quay đầu trên cầu Thăng Long

Đề xuất cắm cọc cao su ngăn chặn phương tiện quay đầu trên cầu Thăng Long

14/01/2021| 0

Lực lượng CSGT đề xuất cắm cọc cao su ngăn chặn phương tiện quay đầu trên cầu Thăng Long đồng thời...