Sự kiện: Cải cách tiếng Việt

Đề xuất cải tiến "Giáo dục" thành "Záo zục" có đáng bị "ném đá"?

Đề xuất cải tiến "Giáo dục" thành "Záo zục" có đáng bị "ném đá"?

08:35 | 29/11/2017 | 0

Đề xuất cải tiến “Tiếnq Việt” của PGS. Bùi Hiền đã phải nhận nhiều chỉ trích từ cộng...